Είστε εδώ

Char René, «Στην απελπισμένη», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 9