Είστε εδώ

Char René, «[Ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει αυτό που είναι ανίκανος να]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8