Είστε εδώ

Char René, «[Ομορφιά έρχομαι να σε συναντήσω στη μοναξιά του]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6