Είστε εδώ

Char René, «Φύλλα του ύπνου», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7