Είστε εδώ

Char René, «[Το ποίημα είναι πάντα παντρεμένο με κάποιον]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7