Είστε εδώ

Char René, «[Το φρούτο είναι τυφλό. Είναι το δέντρο που βλέπει ]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8