Είστε εδώ

Char René, «Το σφυρί χωρίς αφέντη», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4