Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Νύχτα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 1