Είστε εδώ

Char René, «[Το ποίημα είναι ο πραγματοποιημένος έρωτας της επιθυμίας]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7