Είστε εδώ

Char René, «[Έφτιαξα με τ’ απορρίματα των βουνών ανθρώπους που ν’ αρωματί-]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7