Είστε εδώ

Char René, «[Είμαστε ίδιοι με κείνα τα βατράχια που μέσα στην αυστηρή]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8