Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Το τέλος του αιώνα», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 2