Είστε εδώ

Char René, «[Κοκκινολαίμη φίλε μου που ερχόσουν όταν το πάρκο ήταν έρημο]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7