Είστε εδώ

Char René, «[Η ποίηση έχει σαπίσει απ’ αυτούς που βγάζουν τις τρίχες]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4