Είστε εδώ

Char René, «[Ο ποιητής είναι ο άνθρωπος της μονόπλευρης σταθερότητας]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7