Είστε εδώ

Char René, «Πάνω στο στρώμα μιας παγωμένης λίμνης», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 8