Είστε εδώ

Char René, «[Είμαστε σίγουροι πως ένα ποίημα λειτουργεί από τη]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 4