Είστε εδώ

Char René, «[Εγώ αιχμάλωτος παντρεύτηκα τον αργό κισσό που κάνει]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 6