Είστε εδώ

Char René, «[Το ποίημα είναι έξαλλη άνοδος· η ποίηση, το παιχνίδι της]», Πανδώρα, τχ. 7 (Μάιος-Οκτώβριος 2000), σ. 7