Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1974, τεύχος 231-232

Κωνσταντίνος Β., «Τα σκουπίδια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 64-68

Μιχαήλ Κ., «Αλεξάνδρου Μπάρα, Συνθέσεις, βιβλίο τέταρτο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 78-80

Μιχαήλ Κ., «Λεφτέρης Πούλιος, Ποίηση 2», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 80-81

Μιχαήλ Κ., «Αριστοτέλης Θ. Νικολαΐδης, Αγορά», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 81-82

Μιχαήλ Κ., «Ιωάννη Λεοντοκιανάκου, Τόξα και μίμηση βίων», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 83-84

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Καραβασίλη, Καλλιέργεια του αίματος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 84

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ένα κομμάτι ξύλο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 53

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Κηδεύοντας μαραμένα χρυσάνθεμα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 53-54

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ύστερα απ' τις πρώτες παγωνιές», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 54

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Στων λύχνων την επιστροφή», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 54

Lüthi Max, «Η μορφολογική έρευνα του Προπ», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 55-62

Κυριαζόπουλος Σπυρίδων, «Ταϋλάνδη», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 63

Κυριαζόπουλος Σπυρίδων, «Μελλοθανάτια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 63

Κυριαζόπουλος Σπυρίδων, «Χωρίς λόγια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 63

Μιχαήλ Κ., «Ντίνου Ταξιάρχη, Ο γέρος με τα παιχνίδια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 84-85

Μουζάς Γιάννης, «Κάμπια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 69

Μουζάς Γιάννης, «Υπό την σκέπη του περιβολιού», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 69

Γιοκαρίνη Κούλα, «Παρουσίες», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 70

Πλαστήρας Κώστας, «Περί τον σύγχρονο κόσμο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 71-73

Μουρέλος Γιώργος, «Ζωής Καρέλλη, Τα ποιήματα, 2 τόμοι, Τόμος πρώτος (1940-1955), Τόμος δεύτερος (1955-1973)», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 74-76

Μουρέλος Γιώργος, «Αναστάση Βιστωνίτη, Ανιχνευτές», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 76-78

Μιχαήλ Κ., «Μαρίας Περ. Ράλλη, Για μια ζωγραφιά και για ένα σκύλο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 85

Μιχαήλ Κ., «Γιώργος Παναγουλόπουλος, Προς την έξοδο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 85-86

Μιχαήλ Κ., «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Αντιλεγόμενα. Η μοναξιά του ανθρώπου και άλλα παράλληλα θέματα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 89

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Σελίδες αυτοβιογραφίας, Τόμος τρίτος, Ταξίδια και Παρενθέσεις Α΄», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 89-90

Μιχαήλ Κ., «Γιώργος Δέλιος, Φυσιογνωμίες του ξένου έντεχνου λόγου, μελετήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 90-91

Μουρέλος Γιώργος, «Μ. Γ. Μερακλή, Τα παραμύθια μας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 87-88

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 92