Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Σελίδες αυτοβιογραφίας, Τόμος τρίτος, Ταξίδια και Παρενθέσεις Α΄», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 89-90