Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργος Παναγουλόπουλος, Προς την έξοδο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 85-86