Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ιωάννη Λεοντοκιανάκου, Τόξα και μίμηση βίων», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 83-84