Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ύστερα απ' τις πρώτες παγωνιές», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 54