Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Κηδεύοντας μαραμένα χρυσάνθεμα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 53-54