Είστε εδώ

Lüthi Max, «Η μορφολογική έρευνα του Προπ», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 55-62