Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Αριστοτέλης Θ. Νικολαΐδης, Αγορά», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 81-82