Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μαρίας Περ. Ράλλη, Για μια ζωγραφιά και για ένα σκύλο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 85