Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Αντιλεγόμενα. Η μοναξιά του ανθρώπου και άλλα παράλληλα θέματα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 89