Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Λεφτέρης Πούλιος, Ποίηση 2», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 80-81