Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Μ. Γ. Μερακλή, Τα παραμύθια μας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 87-88