Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Αλεξάνδρου Μπάρα, Συνθέσεις, βιβλίο τέταρτο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 78-80