Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Στων λύχνων την επιστροφή», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 54