Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ντίνου Ταξιάρχη, Ο γέρος με τα παιχνίδια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 84-85