Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Ζωής Καρέλλη, Τα ποιήματα, 2 τόμοι, Τόμος πρώτος (1940-1955), Τόμος δεύτερος (1955-1973)», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 74-76