Είστε εδώ

Μορφές, έτος 1949, τεύχος 36

«Περιεχόμενα», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (εξώφυλλο)

«Sommaire», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)

«Ταβέρνα-καφενείον Ο Στρατής», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Αγία Τριάδα», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 145

Lorion Paul, «Φίλιπποι», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 147-149

Ariç A., «Τα δάκρυα του παιδιού μου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 150

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Τα κλειδιά», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 151-154

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Το πρόβλημα του ανθρωπισμού. ΙΙ. Το ανθρωπιστικό βίωμα του Πετράρχη», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 155-158

Κάρτερ Γιώργος Ν., «Απουσία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 158

Καρέλλη Ζωή, «Του λόγου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 159-160

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 161-168

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 169-171

Γεωργιάδης Αχιλλέας, «Η παραμονή των Χριστουγέννων (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 172-175

Δεδούσης Βασίλειος, «Τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης (Εντυπώσεις από μια περιήγηση)», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 176-183

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ζωής Καρέλλη, Η Φαντασία του χρόνου, Ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 184-185

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Παντ. Ιωαννίδη, Αλέξανδρος ο Μέγας, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 187

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γ.Θ. Βαφόπουλου, Προσφορά και τα Αναστάσιμα, Θεσσαλονίκη 1948», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 187-189

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ανασκαφές στον Άγιο Δημήτριο», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 190

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Τριετία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 191

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Η εκπομπή της Βυζαντινής μουσικής», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 191-192

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 192

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Ούζο Τυρνάβου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)

«Ποτά Γεωργ. Τάσιου και Σία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)

«Ταβέρνα-ουζερί Το Ελληνικόν», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)