Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μπάμπη Νίντα, Πώς διδάσκω τα Νέα Ελληνικά, Θεσσαλονίκη, έκδ. Μ. Στουγιαννάκη 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 190