Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αλέξ. Χατζηαθανασίου Ιφιάνασσα η εκ Σιπύλου, Μυθιστόρημα, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 185-186