Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ζωής Καρέλλη, Η Φαντασία του χρόνου, Ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 184-185