Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 161-168