Είστε εδώ

Κάρτερ Γιώργος Ν., «Απουσία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 158