Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Το πρόβλημα του ανθρωπισμού. ΙΙ. Το ανθρωπιστικό βίωμα του Πετράρχη», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 155-158