Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (έσω οπισθόφυλλο)