Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)