Είστε εδώ

Ariç A., «Τα δάκρυα του παιδιού μου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 150