Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Αγία Τριάδα», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 145