Είστε εδώ

«Ταβέρνα-ουζερί Το Ελληνικόν», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)