Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Παντ. Ιωαννίδη, Αλέξανδρος ο Μέγας, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 187