Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (εσώφυλλο)