Είστε εδώ

«Ποτά Γεωργ. Τάσιου και Σία», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)